V návaznosti na Protiepidemiologický systém (dále PES) ČR pro oblast školství – stupeň 3, je možný návrat žáků středních škol k prezenční výuce od pondělí 7. 12. 2020. PES pro školství nařizuje pro střední školy:

  • prezenční studium žáků 4. ročníku
  • rotační systém žáků 1. – 3. ročníku
  • umožňuje praktické vyučování žáků středních odborných škol
  • pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je možné při prezenční výuce realizovat zpěv, jelikož se jedná o součást odborné přípravy dle Rámcového vzdělávacího plánu.

Od 7.12. je možné realizovat zájmové kroužky Střediska volného času, zejména doučování.

  7.12. - 11.12. 14.12. - 18.12. 21.12. - 22.12.
1. ročník     prezenční výuka prezenční výuka ředitelské volno
2. ročník prezenční výuka distanční výuka (z domova) ředitelské volno
3. ročník souvislá praxe  prezenční výuka (včetně úterý)      ředitelské volno
4. ročník prezenční výuka (včetně úterý)      souvislá praxe ředitelské volno