• Od středy 25.11.2020 je opět dovolena osobní přítomnost žáků 4. ročníku v prezenčním studiu a povolena praktická výuka.
  • Žáci, kteří mají hejtmanem Zlínského kraje uloženou pracovní povinnost jsou omluveni z prezenční a distanční výuky,  jelikož po dobu nouzového stavu ČR má pracovní povinnost přednost před výukou.
  • Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika patří mezi studijní obory, které mají povolenu výuku hudební výchovy, zpěvu a tělesné výchovy, jelikož se jedná o profilové odobrné předměty.
  • V přiložených dokumentech naleznete: