Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

- provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
- praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.