Vzhledem k aktuální epideimologické situaci aktualizujeme Harmonogram školního roku 2020 / 2021 následovně:

5.10. - 16.10. 2020 distanční výuka 1. a 2. ročník

5.10. - 9.10. 2020 distanční výuka 3. a 4. ročník

12.10. -  23.10.2020 odborná praxe 3. a 4. ročník  /přesun z listopadu 2020/

19.10. - 23.10. 2020 prezenční výuka ve škole 1. a 2. ročník, nebude-li  Krajskou hygienickou stanicí prodlouženo mimořádné hygienické opatření

26.10. - 30.10.2020:    26.10.-27.10. ředitelské volno / 28.10. státní svátek / 29.10. - 30.10. podzimní prázdniny

od 2.11. výuka ve škole  /od 3.11. pokračují průběžné praxe 3. a 4. ročníku/