V souvislosti s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodikou k vyhlášce č. 211/2020 Sb., které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 4. 2020 jsou stanovena Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Pravidla pro hodnocení zahrnují zkoušky z maturitních a profilových předmětů. 

1. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

2. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

3. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.