Z důvodu naplnění kapacity Příměstského tábora jsme přihlašování ukončili.

Děkujeme za pochopení.