Milí žáci, vážení rodiče / zákonní zástupci,

v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole stanovuji následující pravidla, která budou aktualizována po pedagogické radě (11.3.):

  • všichni žáci a učitelé mají povinnost být zaregistrování na nových webových stránkách www.cirkevka-bojkovice.cz;
  • učitelé budou zadávat učební látku a úkoly prostřednictvím platformy E-learning na webu školy;
  • žáci jsou povinni denně sledovat systém Bakaláři, kde jim učitelé budou předávat úkoly a informace o zveřejněných materiálech v E-learningu;
  • zvažujeme výuku formou webinářů či živého youtube vysílání - proto žádáme žáky, aby v době běžné výuky (8 - 14 hodin) byli v domácím prostředí a s možností přístupu k PC;
  • pro snadnější a rychlejší komunikaci byly rovněž zřízeny Fb skupiny Prváci Bojkovice / Druháci Bojkovice /Třeťáci Bojkovice / Čtvrťáci Bojkovice, které budou sloužit pro rychlé informování žáků v případě potřeby
  • po pedagogické radě 11.3. budou zveřejněny kontakty na jednotlivé vyučující a upřesnění k organizaci výuky v době uzavření školy.

Všichni žáci jsou zodpovědní za aktivní přístup.

Po znovu otevření školy (po 2-3 týdnech) budou následovat testy a zkoušení z učební látky, která bude zadávána v průběhu uzavření školy!!!

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka